Ammattiosaston toiminta

Ammattiosaston tarkoituksena on liittää yhteen toimialueensa terveyden- ja sosiaalihuoltoalalla työskentelevät sekä yrtittäjinä toimivat ammatillisen koulutuksen saaneet henkilöt sekä toimia näiden ammattijärjestönä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto

  • Huolehtii jäsentensä taluodellisesta, ammatillisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisista eduista
  • Vastaa työnantajakohtaisesti kuntasektorin pääsopimuksen mukaisista ja muista paikallisneuvotteluista
  • Huolehtii jäsentensä ammatillisesta edunvalvonnasta
  • Huolehtii Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ:n ja Terveyden- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n paikallisen yhteistyön toteuttamisesta
  • Toimii jäsentensä työolosuhteiden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi
  • Voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia ja julkisia huvitilaisuuksia
  • Harjoittaa kioskikauppaa
  • Voi perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja